Parkeergarage Meerrijk

Projecttekst

Eind 2005 kwam vanuit oud werkgever VHP de vraag om gedurende de opstartfase tot en met de vaststelling van de definitieve uitgangspunten actief mee te denken in de bouwtechnische uitwerking en projectaansturing van parkeergarage Meerrijk in Eindhoven. De parkeergarage (ca. 1500 parkeerplaatsen) is onderdeel van het centrumplan van Meerhoven, een gebied met winkels, woningen en parkeren. De garage is onderverdeeld in 3 compartimenten en bestaat uit 2 privé parkeergarages en een openbare toegankelijke deel. De compartimenten worden van elkaar gescheiden door een transparante gaaswand waarin alle installaties zijn verwerkt. Door een slimme positionering van vides in het dek en de openingen in gevelelementen is een goede oplossing gevonden voor de gewenste natuurlijke ventilatie van de garage.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Architect
Projectteam
Periode
Locatie
Werkzaamheden
ASR - [Fortis Vastgoed Ontwikkeling]
VHP_s+a+l
VHP_s+a+l / MR7
2005-2008
Eindhoven
Externe Projectleiding, advisering technische uitwerking

Projectbeelden